fbpx Skip to main content

współczesny świat generuje w ludziach chęć stosowania zabiegów mających na celu zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej. regularne sesje w komorze hiperbaryczej należą do najskuteczniejszych metod wspierających wiele ważnych układów w organizmie. odpowiednie dotlenienie tkanek przynosi olbrzymie korzyści, efekty okazują się fenomenalne, poniżej został opisany wpływ tlenoterapii na pracę poszczególnych układów w ciele.

Regeneracja

Procesy regeneracyjne są odtworzeniem zasobów energetycznych w organizmie. W szczególności wśród sportowców jest to bardzo ważny element składający się na część treningu. Przywrócenie utraconej podczas pracy energii jest kluczowe do tego by móc wykonywać tę pracę ponownie. W ludzkim organizmie istnieje około 70 bilionów komórek, proces regeneracyjny jest mechanizmem odpowiedzialnym za produkcje nowych komórek po to by na bieżąco móc zastępować te dysfunkcyjne i przywrócić organizm do stanu pełnej regeneracji oraz możliwe wysokiej wydolności.

Wiele chorób rozwija się poprzez chore komórki, dzięki wysokiej podaży tlenu uruchamiane są mechanizmy odbudowy komórek. Dodatkowo komora hiperbaryczna oddziałuje na wyższą przemianę metaboliczną. Skutkuje to szybszym usuwaniem toksyn z organizmu. Tlenoterapia wspomaga walkę z infekcjami, wzmacnia układ odpornościowy, pełni bardzo ważną funkcję w profilaktyce przeciwnowotworowej. Sesje tlenowe zwiększają stężenie komórek macierzystych, które składają się na budowę narządów wewnętrznych.

Ponadto sportowcy, którzy są bardziej podatni na kontuzje, wspomagając się zabiegami w komorze w przyspieszonym tempie regenerują:

  • uszkodzenia więzadeł
  • uszkodzenia chrząstek
  • mechaniczne przeciążenie tkanek
  • nadwyrężone mięśnie
  • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych

Przeciwkancerogenne działanie

  • Wykazano, że zmiany nowotworowe, mają swoje podstawy w zmianach metabolicznych komórek. Teoria metaboliczna mówi o przyczynach powstałych zmian w obrębie uszkodzonych mitochondriów prowadzących do różnych mutacji komórek.
  • Zostało stwierdzone zahamowanie wzrostu nowotworów w tkankach i zminimalizowanie przerzutów za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej.
  • Podczas stosowania sesji w komorze nie wolno przyjmować chemioterapii. Choroba jest ewidentnym przeciwskazaniem do tlenoterapii, jednak warto zaznaczyć, że może być świetnym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej.

Układ sercowo – naczyniowy

Ponad 46% zgonów spowodowanych jest chorobami kardiologicznymi. Dbanie dobrą kondycję serca jest gwarancją dłuższego życia utrzymanego w zdrowiu. Odpowiednie dotlenienie komórki mięśnia sercowego oraz ścian naczyń krwionośnych polepsza pracę i funkcjonowanie układu. Priorytetem dla układu jest dostarczenie dla organizmu substancji odżywczych, poprawa jego pracy może gwarantować większa wydolność narządów jak również ogólną poprawę kondycji psycho-fizycznej.

Układ nerwowy

Nasycenie organizmu tlenem ma korzystne działanie w przypadku leczenia chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Tlenoterapia wpływa pozytywnie na stany po udarowe za pomocą doprowadzenia tlenu do większej ilości komórek. Regularne sesje mogą zapewniać tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w mózgu. Nowe komórki macierzyste powoduje poprawę neurologiczną. Tlen oddziałuje na pobudzenie neuronów do prawidłowej pracy a także może zmniejsza obrzęki mózgu. Dodatkowo stwierdzono, że regularne korzystanie z komory prowadzi do podwyższenia poziomu tlenu w osoczu krwi oraz limfie o płynie mózgowo- rdzeniowym.

Regularne korzystanie z zabiegów tlenoterapii może okazać się zbawienne dla całego organizmu. Powietrze, którym na co dzień oddychamy posiada zaledwie 20% stężenia tlenu, komora hiperbaryczna może zapewnić aż 93%. Tlenoterapia staje się innowacyjną, bezpieczną metodą wspierająca wszystkie procesy regeneracyjne. Dodatkowo jej popularność wzrasta z powodu pandemii, której skutkiem są wszelakie powikłania po Covid-19, sesje w komorze mogą zapewnić odpowiednią formę rehabilitacyjną dla osób dotkniętych tym problemem.