fbpx Skip to main content

Synteza progesteronu u mężczyzn

Progesteron powszechnie zaliczany jest do grupy hormonów kobiecych, jednak warto pamiętać, że także w organizmie mężczyzny pełni kilka istotnych ról. Progesteron powstaje w komórkach Leydiga w jądrach, na drodze przemian pregnenolonu, przy udziale kilku ważnych enzymów i cytochromu P450. Powstały progesteron przekształcany jest następnie do androstendionu i testosteronu. Pełni więc funkcję metabolitu pośredniego w syntezie androgenów.

za wysoki progesteron u mężczyzn

Aktywność biologiczna progesteronu

Aktywność biologiczna progesteronu zależna jest od globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG). Wpływa ona na ilość frakcji wolnej hormonów steroidowych, a jej synteza zachodzi w wątrobie. Co ciekawe, progesteron nie wykazuje dużego powinowactwa do SHBG, bo tylko około 1% wolno krążącego progesteronu się z nią wiąże. Wszelkie zmiany dotyczące syntezy SHBG, czy też powinowactwa hormonów do niej, mogą powodować istotne zmiany w gospodarce hormonalnej.

Progesteron w męskim organizmie

Progesteron jest hormonem, którego funkcje są bardzo szczegółowo opisane,  jednak większość badań dotyczy jego wpływu na organizm… kobiet. Mało jest natomiast badań odnośnie wpływu progesteronu na organizm mężczyzny.

Progesteron, jako neurosteroid

Definicja neurosteroidów mówi o tym, że są to substancje będące metabolitami lub prekursorami hormonów steroidowych, a które mają wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Do grupy neurosteroidów zalicza się między innymi progesteron, który wykazuje najsilniejszą aktywność biologiczną. Podejrzewa się, że neurosteroidy, w tym progesteron i jego metabolity, mają wpływ na ekspresję niektórych chorób psychicznych, jak schizofrenia, czy zaburzenia afektywne. Spośród wszystkich aktywnych substancji neurosteroidowych w ludzkim układzie nerwowym, to one mają właśnie największe znaczenie w patofizjologii objawów psychotycznych. Wpływają one na układ nerwowy modulując pozytywnie receptory NMDA, a negatywnie receptory GABA.

Progesteron a schizofrenia u mężczyzn

Analiza wyników badań wskazuje na to, że w przypadku przewlekle chorychmężczyzn ze zdiagnozowaną schizofrenią (nieleczonych lekami przeciwpsychotycznymi) stężenie progesteronu w surowicy krwi jest znacznie wyższe, niż w grupie osób zdrowych. Jednocześnie wysoki poziom tego hormonu pozytywnie koreluje z nasileniem objawów psychozy. Przypisuje się to odpowiedzi organizmu na stres metaboliczny, gdzie progesteron pełni rolę substancji endogennej, pozwalającej organizmowi przystosować się do nowych warunków funkcjonowania i przywrócenia homeostazy organizmu.
Jak wynika z innych badań, progesteron i niektóre z jego pochodnych, mogą wykazywać działanie przeciwlękowe i przeciwpsychotyczne, a także mieć pozytywny wpływ w leczeniu depresji.  Widzimy więc, że wyniki badań są niejednoznaczne i wpływ progesteronu na ludzki układ nerwowy nie jest do końca poznany.

Ginekomastia u mężczyzn

Ginekomastia to stan nienowotworowego powiększenia gruczołów piersiowych u
mężczyzny. Może pojawić się w każdym wieku z rożnych powodów. Wśród osób stosujących samodzielnie wspomagające środki androgenne ginekomastia jest częstym skutkiem ubocznym. Sprawdź jak wyleczyć powikłania podopingowe.

W okresie dorastania, a zwłaszcza dojrzewania, wpływ na rozwój gruczołów sutkowych mają przede wszystkim estrogen i progesteron, a także prolaktyna insulina, hormon wzrostu i kortyzol. Zaburzenia syntezy i proporcji poszczególnych hormonów mogą mieć wpływ na kształtowanie się i rozwój gruczołów piersiowych u młodych mężczyzn.

Choroby sercowo- naczyniowe a poziom hormonów

Czy wiesz, że prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo- naczyniowego zależne jest między innymi od poziomu hormonów płciowych?

Najczęstszym schorzeniem jest migotanie przedsionków. Wykazano, że dotyczy ono 1,5 raza więcej mężczyzn, niż kobiet, a coraz częściej wiąże się występowanie arytmii z zaburzeniami gospodarki hormonalnej.

Progesteron chroni przed wystąpieniem arytmii wywołanej lekami, przypisuje mu się także działanie ochronne wobec ścian naczyń krwionośnych. Progesteron ma wpływ na wytwarzanie płytek krwi ireguluje prawidłowe działanie układu krzepnięcia. Być może dlatego kobiety chorują rzadziej, a ryzyko zawału jest przesunięte w czasie o jakieś 20 lat, w porównaniu do mężczyzn.